Επικοινωνία

Γραβιάς 37, Άγιος Παύλος

Τηλ. 2310 217846

 

Γεράσιμος Σιλιβέρδης

Κιν. 6977 502905

email: info@mesit.gr

 

Χρήστος Σιλιβέρδης

Κιν. 6948 114699

email: siliv@yahoo.gr

 

Note: This sidebar can be completely customized in Theme Options page. You can also opt to use the standard sidebar instead of the Contact Sidebar.

My Cool Company Name
1234 Some Street
Cool City, Somewhere 12345

Phone 1: 123.456.7890
Phone 2: 111.222.3333
Email 1: email@mycompany.com
Email 2: email@mycompany.com