Φίλυρο

Disclaimer: Pins in map may not be accurate if Google Maps cannot find the exact address. In this case an approximation is made. Only pins from current page are shown at one time.

Image for

ΦΙΛΥΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κατοικία 560,000€

5 images

Read More >> Compare

Image for

ΦΙΛΥΡΟ

Αξιοποιήσιμη γη 180,000€

5 images

Read More >> Compare

Image for

φιληρο

Bedrooms: 3 • Bathrooms: 2 Κατοικία 180,000€

16 images

Read More >> Compare

Image for

φιληρο

Bedrooms: 3 • Bathrooms: 2 Κατοικία 170,000€

10 images

Read More >> Compare

Image for

φιληρο

Bedrooms: 3 • Bathrooms: 3 Κατοικία 130,000€

13 images

Read More >> Compare

Image for

Bedrooms: 3 • Bathrooms: 1 Κατοικία 120,000€

8 images

Read More >> Compare

Image for

φιληρο

Bedrooms: 3 • Bathrooms: 2 Κατοικία 100,000€

11 images

Read More >> Compare

Image for

φιληρο

Bedrooms: 3 • Bathrooms: 2 Κατοικία 100,000€

11 images

Read More >> Compare

Image for

φιληρο

Bedrooms: 4 • Bathrooms: 2 Κατοικία 90,000€

12 images

Read More >> Compare

Image for

φιληρο

Bedrooms: 3 • Bathrooms: 2 Κατοικία 86,000€

9 images

Read More >> Compare

Image for

φιληρο

Bedrooms: 3 • Bathrooms: 2 Κατοικία 80,000€

8 images

Read More >> Compare

Image for

φιληρο

Bedrooms: 3 • Bathrooms: 1 Κατοικία 70,000€

10 images

Read More >> Compare