Πολίχνη

Disclaimer: Pins in map may not be accurate if Google Maps cannot find the exact address. In this case an approximation is made. Only pins from current page are shown at one time.

Image for

ΠΟΛΙΧΝΗ

Bedrooms: 3 • Bathrooms: 2 Κατοικία 200,000€

10 images

Read More >> Compare

Image for

ΠΟΛΙΧΝΗ

Bedrooms: 3 • Bathrooms: 1 Κατοικία 195,000€

11 images

Read More >> Compare

Image for

ΠΟΛΙΧΝΗ

Bedrooms: 3 • Bathrooms: 3 Κατοικία 190,000€

14 images

Read More >> Compare

Image for

ΠΟΛΙΧΝΗ

Bedrooms: 2 • Bathrooms: 1 Κατοικία 160,000€

10 images

Read More >> Compare

Image for

ΠΟΛΙΧΝΗ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ

Bedrooms: 3 • Bathrooms: 2 Κατοικία 159,000€

10 images

Read More >> Compare

Image for

ΠΟΛΙΧΝΗ

Bedrooms: 3 • Bathrooms: 1 Κατοικία 150,000€

7 images

Read More >> Compare

Image for

ΠΟΛΙΧΝΗ

Bedrooms: 3 • Bathrooms: 2 Κατοικία 150,000€

10 images

Read More >> Compare

Image for

ΠΟΛΙΧΝΗ

Bedrooms: 3 • Bathrooms: 2 Κατοικία 139,000€

6 images

Read More >> Compare

Image for

ΠΟΛΙΧΝΗ

Bedrooms: 2 • Bathrooms: 1 Κατοικία 120,000€

8 images

Read More >> Compare

Image for

ΠΟΛΙΧΝΗ

Bedrooms: 2 • Bathrooms: 1 Κατοικία 115,000€

9 images

Read More >> Compare

Image for

πολιχνη φιλιππου

Bedrooms: 3 • Bathrooms: 1 Κατοικία 99,000€

13 images

Read More >> Compare

Image for

ΠΟΛΙΧΝΗ

Bedrooms: 2 • Bathrooms: 1 Κατοικία 90,000€

11 images

Read More >> Compare

Image for

ΠΟΛΙΧΝΗ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ

Bedrooms: 2 • Bathrooms: 1 Κατοικία 80,000€

9 images

Read More >> Compare

Image for

ΠΟΛΙΧΝΗ

Bedrooms: 2 • Bathrooms: 1 Κατοικία 79,000€

7 images

Read More >> Compare

Image for

ΠΟΛΙΧΝΗ

Bedrooms: 1 • Bathrooms: 1 Κατοικία 75,000€

7 images

Read More >> Compare

Image for

ΠΟΛΙΧΝΗ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ

Bedrooms: 2 • Bathrooms: 1 Κατοικία 72,000€

8 images

Read More >> Compare

Image for

ΠΟΛΙΧΝΗ

Bedrooms: 1 • Bathrooms: 1 Κατοικία 64,000€

7 images

Read More >> Compare

Image for

ΠΟΛΙΧΝΗ

Bedrooms: 1 • Bathrooms: 1 Κατοικία 56,000€

6 images

Read More >> Compare

Image for

ΠΟΛΙΧΝΗ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ

Bedrooms: 1 • Bathrooms: 1 Κατοικία 55,000€

6 images

Read More >> Compare