Μουδανιά

Disclaimer: Pins in map may not be accurate if Google Maps cannot find the exact address. In this case an approximation is made. Only pins from current page are shown at one time.

Image for

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Bedrooms: 182 • Bathrooms: 182 Επαγγελματικός χώρος 18,000,000€

10 images

Read More >> Compare

Image for

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Αξιοποιήσιμη γη 4,200,000€

4 images

Read More >> Compare

Image for

ΠΟΤΙΔΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Αξιοποιήσιμη γη 2,500,000€

4 images

Read More >> Compare

Image for

ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Bedrooms: 25 • Bathrooms: 28 Επαγγελματικός χώρος 2,000,000€

7 images

Read More >> Compare

Image for

ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Bedrooms: 16 • Bathrooms: 17 Επαγγελματικός χώρος 700,000€

6 images

Read More >> Compare

Image for

ΠΟΤΙΔΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Bedrooms: 4 • Bathrooms: 2 Κατοικία 600,000€

9 images

Read More >> Compare

Image for

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Bedrooms: 4 • Bathrooms: 4 Επαγγελματικός χώρος 350,000€

9 images

Read More >> Compare

Image for

Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Bedrooms: 0 • Bathrooms: 0 Αξιοποιήσιμη γη 300,000€

4 images

Read More >> Compare

Image for

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Bedrooms: 4 • Bathrooms: 3 Κατοικία 250,000€

10 images

Read More >> Compare

Image for

Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Bedrooms: 2 • Bathrooms: 2 Κατοικία 200,000€

11 images

Read More >> Compare

Image for

ΠΟΤΙΔΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Bedrooms: 3 • Bathrooms: 2 Κατοικία 95,000€

10 images

Read More >> Compare

Image for

Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Bedrooms: 2 • Bathrooms: 2 Κατοικία 95,000€

5 images

Read More >> Compare

Image for

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Bedrooms: 1 • Bathrooms: 1 Κατοικία 90,000€

8 images

Read More >> Compare

Image for

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Bedrooms: 2 • Bathrooms: 1 Κατοικία 80,000€

5 images

Read More >> Compare

Image for

ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Bedrooms: 0 • Bathrooms: 8 Επαγγελματικός χώρος Call for Price

6 images

Read More >> Compare