Λουτρά Ελευθερών

Disclaimer: Pins in map may not be accurate if Google Maps cannot find the exact address. In this case an approximation is made. Only pins from current page are shown at one time.

Image for

ΛΟΥΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Αξιοποιήσιμη γη 400,000€

Read More >> Compare

Image for

ΛΟΥΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Αξιοποιήσιμη γη 185,000€

2 images

Read More >> Compare

Image for

ΛΟΥΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Bedrooms: 0 • Bathrooms: 0 Αξιοποιήσιμη γη 78,000€

Read More >> Compare

Image for

ΛΟΥΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Αξιοποιήσιμη γη 60,000€

Read More >> Compare

Image for

ΛΟΥΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

Αξιοποιήσιμη γη 60,000€

Read More >> Compare

Image for

ΛΟΥΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Αξιοποιήσιμη γη 48,000€

2 images

Read More >> Compare

Image for

ΛΟΥΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Αξιοποιήσιμη γη 47,000€

Read More >> Compare

Image for

ΛΟΥΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Αξιοποιήσιμη γη 45,000€

Read More >> Compare